ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการน้อมลำลึกถึงพระคุณของครู 
และมีการมอบทุนเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละห้อง
ทุนร้านค่าสวัสดิการนักเรียน
ทุนสหกรณ์ออมสินโรงเรียน
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งคือ นายศรัณย์ ช่างเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2560,20:24   อ่าน 2058 ครั้ง