ภาพกิจกรรม
ลูกเสือช่อสะอาด
การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
วันที่ ๒๕ -  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

"ลูกเสือช่อสะอาด"
กองลูกเสือโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,10:58   อ่าน 1322 ครั้ง