รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
179 หมู่ 5   ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
เบอร์โทรศัพท์ 0-3721-8657
Email : b.gentleme@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :