ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
179 หมู่ 5   ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
เบอร์โทรศัพท์ 0-3721-8657 เบอร์โทรสาร 0-3721-8657
Email : tyk.prachin@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน